Дипломная работа

РефератHTML ТІЛІНІҢ НЕГІЗДЕРІ

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ        3
 
1 HTML ТІЛІНІҢ НЕГІЗДЕРІ    4
1.1 Мәтіндермен жұмыс    6         
1.2 Сілтемелер    13
1.3 Бейне суреттермен жұмыс    25

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератСыбайлас жемқорлықпен күрестегі әлемдік тәжірибе

 

Тақырыптың өзектiлiгi. Демократиялық институттар мен құндылықтар сыбайлас жемқорлықтың көріністерімен, сондай-ақ, одан туындайтын қоғамның тұрақты және қауіпсіз дамуына қатер төндіретін проблемалармен сыйыспайтыны даусыз. Тиісінше Қазақстанда іске асырылып жатқан демократиялық қайта құрулар сыбайлас жемқорлықтың барлық көріністеріне қарсы барлық деңгейлердегі күресте тиімді жұмыс істейтін жүйесіз мүмкін емес.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератКәсіпорында еңбек ақыны ұйымдастыру

 

Нарықтық экономика жағдайында өндіріс тиімділігіне әсер ететін әртүрлі факторлардың маңызы арта түседі, себебі, бәсекенің күшеюі  кәсіпорындардың өмір сүру жағдайы  мен дамуына  тікелей әсерін тигізеді. Осы факторлардың ішінде алдыңғы қатардағы орындардың бірін – адам факторы алады, яғни экономикалық өсу мен тиімділіктің, бәсекеге қабілеттіліктің негізін  заводтар мен фабрикалар немесе құрал-жабдықтар мен өндіріс қорлары емес, тікелей адам капиталы құрайды.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератБИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

 

Со становлением и развитием рыночных отношений необходимость в бизнес-плане для народного хозяйства стала настолько актуальной, что их применение становится обязательным. Планирование как экономическая категория есть норма и суть ведения хозяйства для любого предпринимателя в его деятельности. Бизнес-план выступает как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности любой фирмы.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератТаможенный контроль в Республике Казахстан

Оглавление:

Введение ...........................................................................................................3

Глава Теоретико-методические основы таможенного контроля

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератБанковские услуги Казахстана

СОДЕРЖАНИЕ             

ВВЕДЕНИЕ……………………………….………………………………………2

  1. Теоретические аспекты предоставления услуг коммерческими банками…………………………………………6
    1. Сущность банковских услуг и продуктов…………………………6
    2. Классификация банковских услуг…………………………………10
  2. Анализ действующей практики предоставления услуг

          коммерческими банками в РК…………………………………………….21

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератКәсіпорындарда логистиканы қолдану және оның даму болашағы

Логистиканың өзектілігі және оны зерттеуге деген қызығушылықтың артуы логистикалық әдісті қолдануды ашатын материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуін жоғарылататын потенциалды мүмкіндіктерімен түсіндіріледі. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді. Логистиканы қолдану ақпарат алу үрдісін жеделдетіп, қызмет көрсету деңгейін жоғарылатады.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератАстрономия оның Қазақстанда даму жолы

Астрономия – мыңжылдықтар өмір сүрген ежелгі ғылым. Бірінші астрономиялық бақылаулар туралы қолжазбалар б. э. д. VIII ғасырға қатысты. Ал Ежелгі Қытай астрономдары б. э. д. 2 мың жыл бұрын Ай мен Күн қозғалысын зерттеп толық Күн және Ай тұтылуларын жоғары дәлдікпен есептей білген. Азияның көшпенді тайпалары, оның ішінде қазақ халқы, күндіз Күннің, түнде Ай мен жұлдыздардың орналасуымен, өздерінің көшіп-қону бағытын дұрыс ұстап отырған. Уақыт пен жылдарды санақ жүргізу қажеттілігі астрономияның дамуына әкелді. Мысалы Ежелгі Грецияда астрономия біршама дамыған ғылымдар қатарында болды.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератАдамгершілік мәдениеті

Егемендi елiмiздiң болашағы жас жеткiншектердiң бiлiм дәрежесiнiң тереңдiгiмен өлшенедi. Қазiргi заманғы бiлiм беру әлеументтiк құрылымының маңызды элементтерiнiң бiрiне айналды. Адамның жеке басын қалыптастыру негiзi бастауышта қаланатыны бәрiмiзге белгiлi. Бастауыш мектептен бастап оқушыларға бiлiмнiң қыры мен сырын жетiк таныту, қабiлеттерiн шыңдау адамгершiлiк қасиеттерiн дарытып Қазақстан Республикасының азаматы деген атаққа лайық болатындай етiп тәрбиелеу - бiздiң мiндетiмiз болмақ. Сондықтан да бастауыш мектептен бастап оқушының жан-жақты дамуына басты назар аударылуы керек.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератҚазақ тіліндегі антропонимдердің лингвомәдени жүйесі


Кіріспе                                                                                        

3

1

Қазақ антропонимдерінің  әлеуметтік мәні.

7

1.1 

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

Страницы