Экономика және қаржы

РефератАвтокорелляцияны жою.

1.Кездейсоқ құрылымдардың автокорелляциясын жою.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератКездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясы.

1.Автокорреляция маңызы.                                                                2.Кездейсоқ  жасаушылардың  автокорреляциясын байқау.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератГетероскедастикалылық мәселелерін жұмсарту әдістері.

Ол үшін і бақылауына ең үлкен салмақ келтіру әдісті табу керек, оның кездейсоқ құрамының орташа квадраттық ауытқуы   максималды (ондай бақылаулар ең төмен сапаға ие болады) және салмағы төмен орташа квадраттық ауытқу құраушысы   минималды (мұндай бақылаулар ең жоғарғы сапаға ие). Ендеше біз регрессия теңдеуінің параметрлерін бағалау дәлірек мәніне ие боламыз:  . Теңдеудің оң және сол жақтарын   бөлеміз, сонда:  .

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератГетероскедастикалылық.

1. Гетероскедастикалылықтың маңызы және оның салдары.
2. Гетероскедастикалылықты байқау.

Тип работы: 
Тема реферата: 

Реферат Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылығын бағалау.

1.    Сызықты регрессия мен корелляция параметрлерінің баға маңыздылығы.
2.    Сызықты емес регрессия параметрлерінің маңыздылығы.
3.    Жиынтық регрессия мен корелляция нәтижелерінің сенімділік бағасы.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератИкемділік экономикалық анализде.

1. Икемділік ұғымы.
2. Икемділіктің орта және нүктелік коэффициенттері.
3. Әртүрлі регрессия теңдеулері үшін икемділік коэффициенттерін есептеу     формулалары.
4. Икемділіктің дербес коэффициенттері.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератСызықтық емес регрессия және корреляция.

1.    Сызықтық емес регрессиялардың түрлері.
2.    Тәуелділіктің параболалық түрі.
3.    Тәуелділіктің гиперболалық түрі.
4.    Тәуелділіктің экспоненциалдық түрі.
5.    Тәуелділіктің дәрежелік түрі.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератМультиколлинеарлылық

1.    Мультиколлинеарлылықтың маңызы
2.    Мультиколлинеарлылықтың салдары
3.    Мультиколлинеарлылықтың анықтамасы
4.    Мультиколлинеарлылықты жою

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератЕкі факторлық сызықтық регрессия моделі.

1.    Екі факторлық сызықтық регрессия моделі.
2.    Модельдің параметрлерін ең кіші квадраттар әдісімен табу.
3.    Жиынтық және дербес корреляция.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератЖиынтық сызықтық регрессия моделі

1.    Жиынтық сызықты регрессияның нормальдық классикалық моделі.
2.    Жиынтық сызықты регрессия моделінің параметрлерін бағалау.
3.    Жиынтық регрессия.

Тип работы: 
Тема реферата: 

Страницы