Маркетинг

РефератБанктік маркетинг

 

Президенттің «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында елдің бейтараптандыру жағдайындағы қаржы жүйесінің тұрақтылық пен бәсекеге қабілеттіліктің жаңа деңгейіне жету өз қаржыларын инвестициялау ісіне белсенді салуларына көмектесу жолдары арқылы да қарастырылған.

2030 даму стратегиясына сәйкес Қазақстан Республикасы алдыңғы қатарлы мемлекетерінің қатарына қосылу мақсат қойып отыр. Мақсатқа жету үшін 2030 саратегиясың барлық бөлімдерінде соның ішінде қаржы нарығында, банктік секторда реформаларды жүзеге асыра жете аламыз.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератМаркетинг. Өнімді өткізу және тарату

 

Өткізу – өнімді кеңістік пен уақыт ішінде жылжытып ауыстыру жөніндегі іс – әрекет түрлерінің жиынтығы, сондай – ақ меншік құқығын өндірушіден тұтынушыға беру. Қысқаша айтқанда: өнім мен қызметтерді тұтынушыға жеткізу.

Өткізу арнасына қатысушылардың міндетті қызмет аясы (5):

1.  Ақпараттық – маркетингтің зерттеулер жүргізу, ақпаратты жинау және оларды тарату.

2.  Комуникациялық – жарнамалық ақпаратты жасау және тарату.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератБИЗНЕСТІ ЖОСПАРЛАУ

Дәріс жоспары (1 сағат)
1.    Бизнесті жоспарлаудың объективті қажеттілігі.
2.    Кәcіпкерлік желілер және олардың бизнес жоспарлаудағы ролі.
3.    Бизнес жоспарлауды шектеудің себептері.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератМаркетингтегі мотивация теориясы мен мотивация түсінігі

 

 

Мотивация ұғымы бұл басқарушылық әрекет мәселесімен өте тығыз байланысты. Жаңа экономикалық қатынастар өткен кезендерге байланысты жұмыскерлерге жаңа талаптар қойады.Бұл тек қана тандау емес, бұл кадрларды оқыту және орналастыру жәнеде жаңаша ойлау қабілеті.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератОрганизация рекламной работы в предприятии Казахстана

Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения так, как она играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является её важным элементом.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератУправление маркетингом в условиях рынка монополии на примере ОАО Казахтелеком

      Динамичные экономические и социальные процессы реформиро­вания общественного устройства, радикальные шаги по формирова­нию рыночных основ хозяйствования предполагают соответствую­щие преобразования в производственной инфраструктуре Респуб­лики Казахстан, а именно в формировании ее составной части - рынка услуг связи.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератРекламное дело в Казахстане.

Современный этап развития нашей страны отличается динамизмом и качественными изменениямиво всех сферах общественной жизни. Процесс радикализации, обновления и демократизации затронул все без исключения политические, экономические и социальные институты. Происходит отказ от административно-командной системы управления хозяйством, поэтапно устраняются жесткое централизованное планирование  и монополия на большинство видов хозяйственной деятельности, приобретается гибкость в экономических отношениях и маневрировании имеющимися ресурсами. Начался переход к рыночной экономике.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: