Международные отношения

РефератАнглия дипломатиясы

Жоспар

Кіріспе

1.  Англияның дипломатиялық қызметінің даму тенденциясы

1.1. Англиядағы дипломатиялық қызметтің пайда болуы және дамуы

1.2. Джордж Каннинг – саяси қайраткер, сыртқы істер министрі

1.3. Форин офис құрылымы және қызметі

 

2. Англияның дипломатиялық қызметінің және сыртқы саясатының  жүйесі

2.1. Қазіргі уақыттағы Англияның дипломатиялық қызметінің ерекшеліктері

Тип работы: 

РефератХалықаралық сауда ұйымдарының мәні мен ролі

Халықаралық сауда ұйымдарының мәні мен ролі

 

 Халықаралық сауда ұйымдарының әлемдік экономикадағы орны мен ролі  

 

   Көп жақты және екі жақты ынтымақтастық үшін қолайлы жағдайлар жасау және осы бағытты келісімдеу мақсатында көптеген халықаралық, соның ішінде үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдар пайда болды.

  Халықаралық ұйымдар сауда тосқауылдарын жою бойынша маңызды мәселелерді шешеді, мемлекеттер арасындағы кең тауарайналымына және валюталардың тұрақтандырылуына жәрдемдеседі, басқа да сыртқы сауда мәселелерін қарастырады. Олар өзара тәуелді халықаралық ынтымақтастықтың күрделеніп келе жатқан сипатына жауап қайтару үшін және әр мемлекет пен оның субьектісіне халықаралық қызметке қатысудың өз мүмкіндіктерін пайдалануға жәрдемдесу мақсатында құрылған.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератRelationship between Kazakhstan and Russia

In a context of events, which have taken place in region after September 11, the role of Russia in Central Asia a little has varied, as well as all has varied geopolitical formulated in region last years.
In these conditions of one of important external policies of tasks of Kazakhstan is the adjusting of tactics and strategy in ratios with Russia, which would correspond by modern geopolitical realities and long-term interests of our country.
Central Asia and Caspian Sea go into a region of traditional interests of Russia.
In this region it always had the important national interests, which, however, in different periods were defined by different circumstances and factors.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератПравовая основа консульской службы РК

Республика Казахстан присоединилась к Венской Конвенции о консульских сношениях в 1993 году.Установление консульских отношений РК с другими государствами осуществляется путем подписания двусторонних соглашений - консульских конвенций.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератОсновные задачи, принципы и направления внешней политики РК

Прошло несколько лет со времени выхода РК на мировую арену в качестве нового самостоятельного субъекта международных отношений. Можно сказать, для становления молодой государственности, обретения своего места в мире прошедшие годы были принципиально важными и плодотворными. Во многом это связано с нынешней ситуацией на мировой арене. Прошло немало лет как закончилась война. В ту пору государства только начинали приступать к строительству нового мира, именно в те годы произошло становление принципиально новых международных организаций, таких как ООН, затем СБСЕ и других.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератШанхайская Организация Сотрудничества

«Появившись на свет в 2001 году, ШОС быстро набрала вес и превратилась во влиятельную региональную организацию. Сегодня "фактор ШОС" - это значимый элемент стабильности на обширном евразийском пространстве. Это - реальность современной региональной и глобальной политики».

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератБорьба с международным терроризмом в Республике Казахстан

С момента установления независимости  в Республике  Казахстан как и во многих странах содружества  переходный период сопряжен с развитием как позитивных так и  негативных процессов во взаимодействии государств в области обеспечения всеобщего мира и безопасности  включая превентивную деятельность . Изучение этих процессов требует со стороны исследователя объективности и беспристрастности. Такое изучение нужно, для того чтобы расширить познания в правовом регулировании борьбы терроризма в Республики Казахстан.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератҚазақстан және Германия

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейін Германия Федеративті Республикасына төрт мәрте сапар­мен келген еді. Әр сапардың, әр кез­десудің өзіндік орны бар. Әсіре­се, Қазақстан басшысының 2004 жылғы 17-20 сәуірдегі Германияға сапары жемісті болды. Осы сапар барысында Елбасы Нұрсұлтан На­зар­баев Германияның сол кездегі Федералдық канцлері Герхард Шредер­мен кең көлемде келіссөз жүргізіп, мемлекеттердің ынтымақ­тас­тығын әрі қарай дамытуға қа­тысты мәселелерді талқылады.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератҚазақстанның БҰҰ-ға қатынасы

Қазіргі замаңғы әр түрлі халықаралық денгейдегі қауіпсіздік құрылымдармен кепілді байланыстарды орнату және ұзақ мерзімді ынтымақтастықты дамыту Қазақстанның көпбағытты және баланс-танған сыртқы саясатының принциптеріменен келісіп, оның ұлттық қауіпсіздік мүдделе-ріменен сәйкес келеді.

Қазіргі уақыттағы ең беделді, әрі күрделі құрылымды халықара-лық ұйымдардың арасында 1945 жылы құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымының саяси салмағы басым. 

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

Страницы