Oil and Gas

РефератБұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп–түсіру жабдықтары

 

МАЗМҰНЫ

 

 

Бұрғылауқұбырларытізбегінкөтеріп–түсіружабдықтары.2

Ұңғыларда жер асты жөндеу кезіндегі  қолданатын жабдықтар мен құралдар  3

Ұңғыларды бұрғылауда қолданатын  бұрғы  мұнаралары.. 6

Көтеріп-түсіру   жұмыстарын автоматтандыру    АМТ-221 имитаторы  туралы мәлімет. 6

Көтеріп-түсіру  жұмыстары  кезінде  сақталатын  негізгі  сақтық ережелері8

Әдебиеттер  тізімі10

 

 

 

 

 

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератЭкспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы

 

Жақын келешекте ауыр өнеркәсіп, көлік, ауыл шаруашылығы және халық шаруашылығының басқада салаларының үздіксіз дамуы отын мен жағар майларды қарқынды өндірудің қажеттілігіне әкеліп соқтырады, демек көмірсутек шикізаты – газ тәрізді және сұйық мұнай өнімдері ресурстарының өсуіне алып келеді. Мұнай өнімдеріне деген сұраныстың өсуін қанағаттандыру үшін жыл сайын үлкен қуаты бар мұнайды алғашқы айдау қондырғыларын жаңадан іскеқосу керек болады.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератMajor actors in the oil and gas industry of Kazakhstan

The Tengiz oil field was discovered in 1979. This oil deposit is 19 km long and 21 km wide, the deepest among all the known developed super-giant oilfields. This oil field had to be developed under very harsh conditions (considerable depth, abnormally high strata pressure, high temperature, high content of hydrogen sulphide, acid components, etc.) The discovery and assessment of Tengiz doubled Kazakhstan’s oil reserves. Its size and favourable geographic and economic location, including closeness to main pipelines, power transfer lines, railway and a large industrial center, made it a priority for the national industrial strategy. Commercial oil production in Tengiz started in 1991.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: