Педагогика

РефератА.Коменскийдің педагогикалық көзқарастары

 

Ұлы славян педагогі-гуманисі, жаңа педагогиканың негізін қалаушы Ян Амос Коменский, оның отаны чехия халқы неміс феодалдарының тарапынан ауыр ұлттық езгіге ұшыраған жағдайда болды. Чехия халқы өз бостандығы үшін күреске бас көтерді. Феодализмге халықтың қарсылығы діни-демократиялық, сектанттық қозғалыс сипатында болды.

Тип работы: 
Тема реферата: 

Реферат«Волшебный мир оригами»

Алматинская область

Илийский район

с. Екпенды

 

Тема научно- исследовательского проекта:

«Волшебный мир оригами»

Исполнитель:Галимуллин Д.Г

Ученик 5 «Б» класса

Руководитель:Галимуллина М.М

Учитель русского языка и литературы

Направление: декоративно

- прикладное искусство

Тип работы: 
Тема реферата: 

Реферат«Влияние новых технологий на детскую лексику»

Алматинская область

Илиский район

Тема научно- исследовательского проекта:

«Влияние новых технологий на детскую лексику»

Исполнитель: Галимуллин Д.Г

4 «Б» класс

                                                 Руководитель: Галимуллина  М.М

                                                             учитель русского языка и литературы

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератПодготовка будущих учителей физики к творческой работе (опыт Беларуси)

Реформа школы ставит перед вузами, ведущими подготовку учителей, ряд вопросов, в числе которых следующие: из кого и как готовить учителей для сегодняшней школы и школы будущего? Можно ли в стенах вуза научить формам и методам творческой работы?

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератПедагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі

Мектептің ұйымдастырушы тәртіп орталығы ретіндегі қызметінің ең маңызды бағыттарының бірі-мектептің, отбасының жөне жұртшылықтың күшін біріктіру.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератАқыл-ой тәрбиесі

Ақыл-ой тәрбиесі және оның міндеттері

Ақыл-ой тәрбиесі әр заманда жастарға білім берудің негізгі құралы болып келеді. Білім алуға және ғылымға ұмтылыс халық санасының тереңінен әрдайым орын алды. Халық табиғат пен қоғам дамуының заңдылықтары бейнеленген ғылымның деректерін, түсініктерін және заңдарын мақсатты игерудің нәтижесі деп білді. Тек ақылды адам ғана терең білімдерді меңгере алатынын түсінді. Білімнің мәнін "Ақылдан қымбат байлық жоқ", "Ақылды сатып ала алмайсың", "Ақыл — тозбас киім, білім — сарқылмас булақ" деген халықтың даналық сөздерінен-ақ байқауға болады.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератТәрбиенің әдіс тәсілдері

Тәрбиенін әдістері, тәсілдері және құралдары туралы ұғым

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератОқушыларға кәсіби бағдар беру

Кіріспе

Қоғамның әлеуметтік және ғылыми-техникалық прогресі жылдамдап отырған заманда адамның интелектуалдық еңбек үлесі өседі және білім деңгейіне, шығармашылық даралығының дамуы мен кәсіби бағыттылығына қойылатын талап жоғарылайды.
Кәсіби бағыттылық оқушының кәсіптік жағынан өзін-өзі айқындауының маңызды бөлігі ретінде мамандық таңдауға белсенді қарым-қатынасынан көрінеді.
Кәсіптік бағыттылықты қалыптастырудың адами алғышарттары жоғары кластарда туындайды танымдық қызығуылық дамиды, жеке мәнді мақсат қою талабы, кәсіби мүдде пайда болады.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератОқытудың тиімді әдістері және құралдары

Оқудың әдістері, тәсілдері және құралдары туралы ұғым

Әдіс (методос деген грек сөзінен туады—зерттеу немесе таным жолы), тәсілдер жиынтығы. Әдіс педагогикалық әдебиеттерде тәсіл деп түсіндіріледі. Мысалы, швейцар энциклопедиясында әдіс ұғымын тәсіл деп түсінеді.
Педагогакалық энциклопедия "Оқыту әдістері" — мұғалім мен оқушылар жұмысының тәсілдері, солардың көмегімен білімді, іскерлікті және дағдыны игереді, оқушылардың дүниетанымы қалыптасады, қабілеттер дамиды, — деп жазылған.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

Страницы