Технически специальности: физика, химия, нефтегазовое дело

РефератТемір жол

Кіріспе

    

Тип работы: 

РефератҚұмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер

Қарастырылып отырған дипломдық жобада Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер қарастырылған. Ұңғылардың құм түзілуімен күресу тәсілдері келтірілген. Ұңғыдағы құм тығынының есебі көрсетілген.
"Құмкөлмүнай" МГӨБ жұмысының залалсыздық нүктесі анықталған.

Қоршаған орта мен еңбекті қорғау жағдайына анализ берілген.

Мұнай мен газ өндіру - өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератФизика

ФИЗИКА (грек. physike, рhуsis—табиғат) — өріс пен заттың жалпы қасиеттерін және олардың ҚОЗҒАЛЫС заңдарын зерттейтін ғылым. Физика — табиғат жөніндегі жетекші ғылымдардың бірі. Ол басқа да жаратылыс тану ғылымдары сияқты ұзақ тарихи даму жолынан өтті.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератМұнай - Өндіріс және пайдалану

Мұнай мен газдың аралас қоспасы кеніштегі қайта өңдеу кешендерінің біріне түсіп, газ бен мұнай ағымдарына бөліну процесстерін өтеді. Мұнай бен газды бөлу (сепарациялау) қос сұйықты салқындату және гравитациялық тәсіл арқылы жүзеге асырылады.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератХарактеристика рудного комплекса вольфрамитового месторождения Акмая (Центральный Казахстан)

Главная цель курсовой работы по минераграфии заключается в приобретении исследовательских навыков в области рудной минералогии и овладении  комплексом практических способов определения минералогического состава руд и их генетических особенностей.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: