Курсовая работа

РефератМұғалім

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератЭкономикалық өрлеу

Кіріспе

 

Бұл  тақырыпты алғандағы мақсат еліміздегі нарықтық қатынастарының кеңеюі жағдайындағы мемлекеттің экономикалық функциясын жүзеге асыру жән оны күшейту, яғни алатын орнын, маңыздылығын, тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап көрсету.

Бұл реферат кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттерден тұрады.

Транзит- жолаушыларды немесе жүктерді жөнелтілген жерден жеткізілетін жерге  дейін аралық бекеттерде қайта отврғызбай және қайта тиемей тасымалдау.

 Транзит операциялары – жүкті жөнелтушілердің жеткізушілермен жасасылған шарт бойынша шикізатты, материалдарды , отынды және басқа материалдық құндылықтарды жүк алушыға тікелей жөнелтуіне байланысты операциялар.

Транзиттік тауар айналымы-көтерме сауда айналымының бір түрі, мұнда көтерме сауда кәсіпорындары тауарларды өз қоймаларына әкелместен, өндірістік кәсіпорындардан немесе жеткізушілерден тікелей сатып алушыларға жөнелте отырып, сатады.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератЭкономикалық ғылым жүйесіндегі бухгалтерлік есептің орны

Бізге белгілі, табиғат туралы білімдердің жиынтығы, қоғамның тарихи өмірі ғылымның үлкен бөлігін алған. Бұл жиынтықтар дамудың әр кезеңінде тұрақты болып қала бермейді, яғни табиғат заңдылықтары мен қоғамның тарихи өмірі өзгеріп отырады. Сонымен, экономикалық ғылым және барлық ғылымдар экономиканы және оның дамуын қарастырады.

Бухгалтерлік есеп білім жүйесі ретінде экономикалық құбылыстарын және процестерін зерттеуімен тығыз байланысты. Бухгалтерлік есептің зерттелетін құбылыстардың ішкі маңыздылығы және оның байланыстары мен заңдылықтары бухгалтерлік есеп дамуының ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Нақты көрсетілген шынайы критериийдің соңы, елдердің практикалық қызметтері болып келеді. Басқаша айтсақ, шынайы білім практикамен тексеріледі. Практикалық қызметтің сұрақтар щеңбері өзіндік маңызды мағынасын қамтамсыздандырып алып өз кезегінде ғылыми өндірулерді тереңдетуге ықпал етеді. Бұл жағдай басқа ғылым салаларында бухгалтерлік есеп элементтерін күшейтеді. Бухгалтерлік есептің басқа пәндермен өзара байланысын схема түрінде көрсетуге болады:

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератЭкономикалық қылмыстары

 Кіріспе.

 

Қазақстан  Республикасындағы  қылмыстың өсу жағдайында  қоғамға азаматтарға  аса зор материялдық  нұқсан келтіретін  экономикалық қылмыстардың  қауіптілігі ерекше .Кең мағынасында  экономикалық қылмыстарға контрабанда  жалған ақшаларды  немесе бағалы қағаздарды  дайындап сату  волюта  операцияларының ережелерін бұзу , мемлекеттік  және қоғамдық  мүліктерді ұрлау,  парақорлық және т.б.  жатады.

Алайда нарықтық экономикалық  жағдайында  тікелей экономика аясында  жасалатын , сауда ережесін бұзу , сапасыз өнімдерді і сату, жалған кәсіпкерлік , монополияға қарсы  заңдарды бұзу  және т. б  қылмыстардың  қоғамдық қауіпі зор.

Экономика  аясындағы қылмыстардың  обьектісіне  нарықтық экономика жағдайларында , Қазақстан Республикасы  саудасының  қоғам мен азаматтардың  мүдделері  жағдайларында  қалыптасатын  қоғамдық қатынастар.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

Қазақ халқының демографиялық жағдайы

Демократия мен демография сөзі біздің тілге аударғанда «халықтық билеу» және «халықтың орналасуы» ұғымын білдіреді. Күнделікті өмірімізде ос екі ұғымның мән-мағынасы  бір-бірімен  жиі  қабысып  ұштас келеді. Демографиялық  процестерге обьективтік  түрде талдау жасамайынша Қазақстанның сан қилы күрделі тарихын қайта жазып шығу мүмкін емес. Оның соңғы үш жыл ішіндегі тарихын түрлі демографиялық метаморфозалардың, яғни күрт және кілт өзгерістердің кезеңі деп сипаттауға болады. Кезінде олардың Қазақстанның  бүгінгі  этногрфиялық  келбетінің өзгеруіне әкеліп соқтырған  этникалық астары тым мол болды.

Егеменді  ел  болып, іргемізді  бүіндеп  отырған  кезде  ұзақ жылдар бойы отаршылдық  тұзағына түскен  ұлттық  санамыз  қайта жанданып, даму үстінде болды. Соның бір  жарқын көрінісі  ұлттық  демографиялық  мінез-құлқымызда орын алып отырған келелі  өзгерістерден  айқын байқалады.

РефератНаследственное право Республики Казахстан

Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это правоотношение складывается. К ним относятся его субъекты, содержание и предмет (объект).

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

Страницы