Курсовая работа

РефератСтороны в гражданском процессе РК

Данная курсовая работа по дисциплине "Гражданский процесс" написана на тему: "Стороны в гражданском процессе". В работе раскрывается основное понятие сторон в процессе их процессуальные права и обязанности в гражданском судопроизводстве. Затрагивается вопрос надлежащей стороны, замена ненадлежащей стороны и процессуальное правопреемство. Также уделяется внимание ситуации при которой в процессе выступают несколько истцов или несколько ответчиков, законодатель в таких случаях использует специальный юридический термин – процессуальное соучастие.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератУправление транспортом и коммуникациями

Транспорт Республики Казахстан - это зарегистрированный на ее территории железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской электрический, в том числе метрополитен, а также находящийся на территории Республики Казахстан магистральный трубопроводный транспорт.

Транспортное предприятие - это юридическое лицо, занятое
хозяйственно-коммерческой деятельностью по перевозке грузов, пассажиров, багажа, хранению, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератПравовой статус государственных служащих в РК

ВВЕДЕНИЕ:

Государство, являясь особой организацией публичной политической власти господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил всего народа), имеет свои задачи и функции.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератҚаржылық жоспарлау

Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi туралы
ереже.

 1. Жалпы ережелер. 

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератСертификаттау

Жоспар
 Кіріспе.

1. Тауарлы –материалдық қорлардың ұғымы, классификациясы және бағалануы.
2. Кәсіпорынның қоймасына тауарлы – материалды қорлардың түсуін құжаттық рәсімдеу.
3. Кәсіпорының қоймасынан тауарлы – материалдық қордың шығуын құжаттық рәсімдеу.
4. Материалдық жауапты тұлғаның есеп беруі.
5. Тауарлы – материалдық қорлар синтетикалық есебі мен материалдардың қозғалысын есепке алу ведомосін толтыру тәртібі. 
6. Тауарлы – материалдық қорлар есебін жетілдіру жолдары.

  Қорытынды.

Қолданылған әдебиеттер.

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератБасқару тәртібіне қарсы қылмыстар

Мазмұны:


Кіріспе

1. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар.

  • 1.1 Басқару тәртібіне қарсы қылмыстарың жалпы сипаттамасы.
  • 1.2 Басқару тәртібіне қарсы қылмыстардың топталуы. 

2. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстардың құрамы.

  • 2.1 Мемлекеттік органдарды басқару әрекетіне байланысты өкімет өкілдері.
  • 2.2 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасының мызғамастығына қол сұғатын қылмыстар.
  • 2.3 Ресми құжаттар мен мемлекеттік наградалардың айналым тәртібіне қарсы қылмыстар.
  • 2.4 Әскери кызметке шақыру тәртібіне қарсы қылмыс.
  • 2.5 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне қарсы қалмыстар.
  • 2.6 Басқару тәртібін қамтамассың ететін жекелген ережелерге қол сұғатын қылмыстар.

Қортынды. 

Қолданылған әдебиеттер.

 

Кіріспе

 

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератTurbo Pascal - дағы енгізу және шығару операторлары

Мазмұны

1. Курстық жұмыстың тапсырмасы ..........................................................3
2. Курстық жұмыстың орындау графигі............................................................... 4
3. Кіріспе............................................................. 5

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератҚазақстандағы кәсіпкерлік туралы

1. Кәсіпкерлік қызметтің теориясы және кәсіпорынның
ұйымдық нысандары.

1.1. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі ұйымдық түрлерінің артықшылығы 
мен олқылығы.

 

Кәсіпкерлік – адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа түрлерінен оқшауланып тұрады. Бұған кезінде атақты неміс экономисі Гарвард университетінің профессоры – Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950ж) мән берді. Оның айтқан мынадай сөзі бар еді: «Кәсіпкер болу – басқаның істегенің істемеу». Екінші жағынан кәсіпкерлер – алдымен кәсіпкерлік жұмысты ұйымдастырушылар. Ол туралы француз экономисі Жан Батист Сэй (1767-1832ж) былай деген: «Кәсіпкер – адамдарды өндірістік шеңбер ауқымында ұйымдастыратын адам». 

 

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

РефератӨндірілген өнімнің өндірістік және толық өзіндік құнын есептеу

Мазмұны


  Кіріспе……………………………………………………………………..3

  Негізгі бөлім 

  Бөлім 1. Өндіріс шығындары және өзіндік құн.

  1.1. Кәсіпорын шығындары түсінігі және олардың түрлері…....4

  1.2 Өнімнің өзіндік құнының қалыптасуы және мәні……….....7

  Бөлім 2. Өнімнің өзіндік құнын талдау.

 2.1 Өзіндік құнды жоспарлау және өнімді өндіру шығындарының  
  классификациясы………………………………………………....12

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

РефератПедагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі

Жоспар:
Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі
1. Мекптгеп, отбасы, жұршылықтыұ және мектептің бірлескен жұмысын ұйымдастырушы орталық..................................................................................3
2. Мекшептің педагогикалық ұжымы. Педагогикалық ұжымның ерекшеліктері......................................................................................................5 
3. Отбасы — ерекше пгдагогикалық жүйе..........................................................18
4. Оқушы отбасымен байланыс орнатудың психологиялың-педагогикалық негіздері.............................................................................................................22

Тип работы: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 
Тема реферата: 

Страницы