Реферат

РефератАзот

Азот. Азоттыц периодтык жуйедегі орны және
Касиеттер
Азот II периодта, V топтыц Heri3ri топшасында орналаскан. Азоттан баска ол топшаны, фосфор Р, мышьяк As, сурьма Sb жене висмут Bi элементтер1 курайды. Бул элементтердщ ец сырткы энергиялык денгейшес1нде бес электрон бар. Мысалы, азоттьщ атомында электрондардыц орналасуы:
7N
Электрондык формуласы:

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератСОТ БАЛЛИСТИКАЛЫҚ САРАПТАМА

 

Сот-сарапшылық баллистикалық зерттеу көбінде адамның жеке басына карсы, бейбітшілік пен адамзаттын қауіпсіздігіне қарсы, конституциялык құрылыс негіздері мен мемлекет қауіпсіздігіне карсы, меншікке қарсы, қоғамдық кауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке карсы, халықтың денсаулығына және адамгершілікке қарсы, басқару тәртібіне қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстық істер бойынша, сондайақ әскери қылмыстар бойынша жүргізіледі.

 

Сот баллистикалық сараптаманың тақырыбы

 

—заттарды атыс қаруына, оқ-дәрілерге жатқызу фактісін;

 

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератСібір жұртындағы қыпшақтар

Б.э.д. І мыңжылдықта ғұндардыңкүштеуімен Солтүстік Қазақстан және Батыс Сібірдіңорман дадалары тайпаларыныңбір бөлігі батыс пен солтүстік-батысқа жылжуы орман жұрты тайпалары тарихындағы маңызды оқиға болды. Б.э. ІІ ғасырдыңаяғы – ІІІ ғ. басында олар Башқортстан мен жоғары Кама маңына еніп, бахмутин, Кушнаренковск, Харинск ескерткіштерін қалдырған. Олардыңбір бөлігі Батыс Сібірдіңоңтүстігіндегі орман далаларына сіңіп, жергілікті халықпен араласып кетеді.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератҰлт және дін

 

АУМАЛЫ-ТӨКПЕЛІ КЕЗЕҢДЕГІ

ҚОҒАМ, ТҰЛҒА ЖӘНЕ ДІН

 

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератФайзолла ақын және Алаш қоғамдық саяси қозғалысы

Қазақ әдебиетінің тарихындағы ақтаңдақ беттердің бірі – ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде Торғай өңірінде қалыптасқан ақындық мектеп. Өзіндік дәстүр ерекшеліктері бар бұл ақындық мектеп өкілдерінің шығармашылығы жөнінде кеңес заманында сөз қозғау өте қиын болды. Олардың шығармалары ел арасында жасырын түрде ғана айтылып жүрді. Мұның себебі – бұл ақындық мектептің ұстаздары Уақ Жұмабай Шалабайұлы, Есенжол Жанұзақұлы, Сейдахмет Бейсенұлы, Әбіқай Нұртазаұлы сияқты ақындар Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатовтың ақындық жолындағы алғашқы ұстаздары еді.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератФилософия, оның пәнi және қоғамдағы ролi

 

1.Философия және дүниеге көзқарас

 

2.Дүниетанымның тарихи типтерi мифология,дiн және философия

 

3.Философияның пәнi мен тәсiлi,олардың арақатынасы және басты функциялары

 

4.Философия және ғылым

 

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератҰлттық ағаш ою-өрнегінің этномәдени қызметі реферат

 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ АҒАШ ОЮ-ӨРНЕГІНІҢ ЭТНО-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ

 

 

Тип работы: 
Тема реферата: 

Страницы