Реферат

РефератСтандартты функциялар

 

Стандартты функциялар

 

ORD(Х)                                                       х-тің реттік номері

TRUNC(Х)                                                  х-тің бүтін бөлігін шығару

ROUND(Х)                                                 х-ті бүтін санға дейін дөңгелетіп шығару

RANDOM(Х)                                              кездейсоқ сан шығару

PRED (Х                                                       х-тің алдыңғы мәні

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератФурье қатары

 

ХІХ ғасыр басында француз математигі Жан Батист Фурье синус пен косинустардың қосындысынан құралатын Т периодты әрбір периодтық g(t) функциясы бір қатарда болуы мүмкін (мүмкін, шексіздік күйінде) екнін дәлелдеді:

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератЭтнопедагогика мен этнопсихологияның ортақтығы

 

1. Ұлттық психикалық құрылым мен ұлт мәдениетi арасында байланыс.

2. Ұлттық психикалық құрылым - мәдени ерекшелiктiң шартты белгісі.

3. Салт-дәстүр сабақтастығы.

Этнопедагогика — ±лттыќ салт-дєст‰рлердiњ тєлiмдiк мєн-маѓынасын зерттейтiн ѓылым саласы болса, ал этнопсихология —халќымыздыњ сан ѓасырлар бойы ќалыптасќан дєст‰рлерi мен салттарындаѓы ±лттыќ сана-сезiмiн, µмiрге деген кµзќарасын, µзiндiк ойлау ерекшелiктерiн зерттейтiн ѓылым.

Олай болса, этнопедагогика мен этнопсихологияныњ даму процесiнде ортаќ зандылыќтар бар деп ќарауѓа тура келедi.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератХалық педагогикасының негізгі қағидалары

 

Тәрбиенiң негiзгi қағидаларының (принциптерi) болуы занды құбылыс. Халық педагогикасының негiзгi қағидаларын арнайы сөз етсек, олар мыналар демекпiз:

1. Келер ұрпақтың ақылды, намысқор, арлы, өмiршең азамат болуын тiлеу.

Жас нәрестенiң дүниеге келуi ата-ана, ағайын-туыс, қауым-көпшiлiкке зор қуаныш әкелумен бiрге, борыш та жүктей келедi. Дәлiрек айтсақ ұрпақты тәрбиелейтiн халықмектебiнiң есiгi сәбидiң алғаш дүниеге келген күнiнен бастап айқара ашылады. Ол белгiлi мақсат-тiлекпен байланысты туындайды.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератЭтикет

 

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератЭнтропия туралы ұғым

 

 

         Еркінше алынған қайтымды циклды қарастыралық. Циклды бөлшектеу көмегімен, элементарлы Карно циклын шексіз көп санды теңдікті (2.12), түрде жазуға болады:

dq1/T1=dq2/T2

Тұйықталған пішін бойынша, интегралдау кезінде және dq2 теріс таңбаларын есептеп табамыз.                                            

                 (2.21)

Тип работы: 
Тема реферата: 

Страницы