Тесты

Реферат1900 Сұрақ Казақстан тарихы

 

№1.ХІІІ ғасырға дейін «қазақ» атауының қолданып келген мағынасы:     А) Еркін адамдар

№2.Қазақ халқының құрамына енген ру-тайпалар өздерінің ен-таңбаларын салған жартас:

           В) Таңбалы Нұра

№3.«Алаш» сөзін жиі кездестіретін қазақ халқының аңызы:    С) «Алаша хан»

№4.«Қазақ халқының жүзге бөлінуі, қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде өз жерін қорғау     

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератТесты и ответы по финансам

Акт обмена обслуживается …B) ценой.

Бюджетное право – это:D) совокупность всех тех законов, которые определяют порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета.

Бюджетный механизм представляет собой:A) совокупность форм и методов образования и использования централизованного фонда денежных средств государства.

Бюджетный профицит появляется когда:C) доходы превышают расходы.

Тип работы: 
Тема реферата: 

Рефератқазақстан тарихы 8 сынып тест

"Қазақстан тарихы" бойынша тест жұмысы.8-сынып

Тип работы: 
Тема реферата: 

Рефераттест

1. Қазақстан тарихында Тәуке ханның (Әз Тәуке) хандық кұруы кезінде, оның тікелей қатысуымен қабылданған, сонымен бірге салык салу мәселелерін шешуге орасан зор үлесін қосқан бірден-бір құқықтық дерек көзі

А) Жеті Жарғы

В) «¥лы жібек жолы»

С) Ману заңдары

Д) дұрыс жауабы жоқ

Е) барлығы да дұрыс

2. Жанама салықтар — бұл

А) салық төлеушілердің мүлкінің (меншігінің) кейбір түрлеріне (үй, жер, кәсіп, ақшалай капитал және т.с.с.) салынатын салықтар;

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератТесты по налогам

1. Ставка Индивидуального подоходного налога составляет

А) 0%

Б) 8%
В) 10%

Д) 13%

Е) 30%

2. Объектами обложения по НДС являются

А) налогооблагаемый доход, чистый доход нерезидента

Б) доходы, облагаемые у источника выплаты и доходы, не облагаемые у источника выплаты.
В) облагаемый оборот и облагаемый импорт
Д) земельный участок
Е) основные средства и нематериальные активы
 

3. В каком случае уплачивается налог на добавленную стоимость 

Тип работы: 
Тема реферата: